The Polish Branch of the Society has been closed, you should therefore go to www.smws.com for information about The Scotch Malt Whisky Society.


Polski Oddział Stowarzyszenia SMWS został zamknięty, więcej informacji na temat The Scotch Malt Whisky Society dostępne jest na www.smws.com.